tisdag 23 februari 2010

Kvinnolös historia

Att historieböckerna hoppat över kvinnorna visste vi nog. Hur många kommer ihåg fler än Kristina och Jeanne D'arc från historielektionerna? Och likadant är det idag. Kvinnor lyser med sin frånvaro i läroböcker. Inget som kvinnor har gjort tycks vara speciellt nämnvärt. Ebba Witt-Brattström och Ann-Sofie Ohlander ställer frågan -vilket samband har det med hur skolflickor mår idag? Kan det vara så att avsaknaden av förebilder påverkar oss mer än vi tror? Kan det vara så att alla styrande och våldsamma män påverkar inte bara flickor och pojkar under skoltiden utan även i deras fortsatta liv? Alltså, viktigt, viktigt med kvinnor på print som IRL!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar