måndag 8 februari 2010

Din signatur

Oftast räcker det med att höra en liten melodisnutt för att känna igen ett företag, en färg kan få oss att tänka på ett visst varumärke och några ord räcker för att vi ska tänka på en vara eller tjänst. Allt detta är strategiskt planerat, ihärdigt arbete ligger bakom de flesta lyckade varumärkesbyggningar. Emma Pihl inspirerar dig, att på ett lika strategiskt sätt som företagen, bygga din egen signatur. Ta del av hennes tips och se till att sätta din personliga och väl uttänkta prägel på världen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar